Ważną rolę w funkcjowaniu Sejmu odgrywają tzw "druki sejmowe", czyli oficjalne materiały publikowane prez Marszałka Sejmu dotyczące rozpatrywanych projektów. Aby Sejm mógł rozpocząć procedowanie jakiegoś projektu - musi on przyjąć formę druku sejmowego.

{{ search.total | pl_pluralize(['wynik', 'wyniki', 'wyników']) }}